donderdag 21 oktober 2004

Wandelen in Oud-Crooswijk

Vorige week heb ik deelgenomen aan een zogenaamde ‘wijkschouw’ in Oud-Crooswijk. Bij een wijkschouw maken vertegenwoordigers van de deelgemeente, de Roteb, gemeentewerken, politie, bewonersorganisaties, etc. gezamenlijk een wandeling door een wijk. Tijdens de wandeling wordt stilgestaan bij een aantal opvallende zaken en wordt er gekeken wie er wat aan kan doen. Zo zal een woningbouwcorporatie worden benaderd om te overleggen over drugsoverlast in enkele portieken en komt er een bewonersavond om in overleg met bewoners de veiligheid te verbeteren op de kruisingen Boezemstraat-Pijperstraat en Crooswijkseweg-Pijperstraat. Ik vond de wijkschouw bijzonder nuttig om te doen, want je ziet en hoort weer een heleboel dingen die je vanachter je bureau niet te weten komt. Wat mij betreft was het dus een hele nuttige middag!