donderdag 30 september 2004

Weg met het kiesstelsel van Thom de Graaf!

Afgelopen woensdag was ik uitgenodigd om deel te nemen aan een debat in Tilburg over het plan voor een nieuw kiesstelsel van Thom de Graaf. Het plan houdt in het kort in dat de kiezer voor de Tweede Kamer-verkiezingen een extra stem krijgt. Naast de huidige stem op een landelijke kandidatenlijst, kan de kiezer ook een stem uitbrengen op een districtskandidatenlijst. Ongeveer de helft van de Kamerleden wordt gekozen in districten en de overige Kamerleden worden gekozen op de landelijke lijst. Voor het totaal aantal zetels per partij is het aantal stemmen op de landelijke lijst bepalend.
Ik heb in Tilburg het voorstel van Minister De Graaf te vuur en te zwaard bestreden met de volgende argumenten:
1. Het is onduidelijk welk probleem met dit nieuwe systeem moet worden opgelost. Betrokken burgers creëer je door een goed debat over onderwerpen die er toe doen, maar niet door een andere manier van stemmen.
2. Het stelsel is te ingewikkeld. Het valt nauwelijks uit te leggen en het zal eerder meer stemmers afstoten dan aantrekken.
3. Het districtenstelsel is ouderwets en achterhaald. Honderd jaar geleden was de politicus uit jouw regio wellicht de enige politicus waar je ooit toegang toe kon krijgen. Echter tegenwoordig kun je via internet zonder probleem met elke politicus in contact treden en die hoeft dus niet in je eigen regio meer te wonen. Bovendien hebben verkiezingen bij Provinciale Staten en Gemeenteraad aangetoond dat kiezers toch vooral stemmen op basis van de landelijke politiek en niet op basis van wat er lokaal gebeurt.
4. Het districtenstelsel zorgt voor "dorpsisme". Politici hebben niet meer het landsbelang voor ogen, maar alleen het belang van het district dat ze vertegenwoordigen.
5. De fracties van partijen worden kruiwagens met kikkers in plaats van goede teams, doordat er geen evenwichtige fractie kan worden samengesteld, maar de fractie deels een samenraapsel wordt van willekeurig verkozen districtsvertegenwoordigers. LPF-achtige toestanden liggen dan in het verschiet.
Kortom, niet doen dat stelsel van Thom de Graaf!!!

vrijdag 24 september 2004

Kralingseweg

Gisteravond vond mijn eerste deelraadsvergadering plaats. Mijn rol was overigens zeer beperkt en de meeste aandacht ging uit naar de mogelijke bezuiniging op de Botanische Tuin. Een amendement van de coalitiepartijen VVD, Groen Links en PvdA, heeft er uiteindelijk toe geleid dat de tuin voorlopig door de overheid gefinancierd blijft.
Met betrekking tot mijn portefeuille werd een vraag gesteld over de werkzaamheden aan de Kralingseweg. De komende drie maanden is deze weg afgesloten omdat de wegverharding en het riool vervangen worden. De vraag was of dit niet sneller kan dan in drie maanden. Aanvankelijk leken drie maanden mij ook behoorlijk lang, temeer daar de afsluiting behoorlijk wat overlast veroorzaakt. Bij nadere bestudering van de planning blijkt echter dat er dermate veel werkzaamheden moeten worden verricht (al het achterstallig onderhoud wordt meegenomen) dat het niet sneller kan. Wel zou een alternatief zijn om de weg deels open te houden, maar dat vertraagt de werkzaamheden zo veel, dat het project een half jaar zou gaan duren en er dus nog veel langer overlast zou zijn. Een andere optie zou zijn om ’s nachts door te werken, maar dan wordt het 30% duurder en helaas hebben we dat extra geld niet. Werkzaamheden voor drie maanden is dus de enige optie, maar hopelijk krijgen we er dan wel een prima weg voor terug die vervolgens weer jaren mee kan.


vrijdag 17 september 2004

Just for one day

Zo luidt de titel van de fototentoonstelling die ik gistermiddag mocht openen in de hal van de deelgemeente. Op initiatief van een motie van de VVD stelt de deelgemeente een stuk van de ontvangstruimte van het deelgemeentekantoor ter beschikking aan kunstenaars uit onze wijken om te exposeren. De artiesten krijgen zo de kans om hun werk te laten zien en bewoners die naar de deelgemeente komen voor bijvoorbeeld een paspoort, kunnen tegelijkertijd de kunstwerken bezichtigen.
De nu geopende expositie bestaat uit fotowerken van Fee Arnold. Zij heeft hiervoor gesproken met moeders en dochters over kleding, uiterlijk en beeldvorming. Op basis hiervan is er een paradoxaal droombeeld neergezet. Ook voor degenen die geen nieuw paspoort nodig hebben is dit toch een reden om zeker even langs te komen!

zondag 12 september 2004

Hoe verder met de VVD?

De afgelopen weken is mijn partij verschillende keren in het nieuws geweest en uiteraard heb ik zo mijn mening over alle ontwikkelingen. Allereerst Ayaan Hirsi Ali en haar optreden in Zomergasten. Ik vind het fantastisch wat zij doet en heb grote bewondering voor haar. Zij probeert vanuit een liberale ideologie het debat op gang te brengen en stelt misstanden aan de kaak. Wel erger ik mij aan de media die er een handje van hebben om steeds in te gaan op de vorm waarop mevrouw Hirsi Ali dingen naar voren brengt en niet de inhoud. Nog erger is het, dat media zoals het Rotterdams Dagblad er vervolgens nauwelijks aandacht aan besteden dat Hirsi Ali bedreigd is en heeft moeten onderduiken. De bedreigingen aan haar adres zijn schandalig en verdienen in de ergst mogelijke bewoordingen verworpen te worden. Mevrouw Hirsi Ali maakt gebruik van haar vrijheid van meningsuiting en degene die dat niet zint moet met tegenargumenten komen, niet met bedreigingen. Ik hoop dat zij voor de VVD en voor Nederland doorgaat met haar kruistocht voor vrijheid en gelijkwaardigheid.
Geert Wilders vind ik een ander verhaal. Ik waardeer het ook in hem dat hij het debat op gang brengt. Echter, zijn 10-puntenplan staat veelal haaks op de liberale beginselen van de VVD. Hij is echter wel de Tweede Kamer ingekomen op basis van de uitgangspunten van de VVD. Als je dan later opeens fundamenteel van die liberale uitgangspunten af gaat wijken, dan vind ik dat je dus ook consequent moet zijn en je zetel moet afstaan. Geert Wilders was namelijk niet in de Kamer verkozen omdat hij zelf zoveel voorkeurstemmen had, maar omdat de partijleider en het verkiezingsprogramma zoveel stemmen hadden gehad dat er ook voor Wilders een zetel beschikbaar was.
Tot slot de suggestie van minister Brinkhorst om de VVD en D’66 met elkaar te laten fuseren. Ik ben daar een groot voorstander van. Beide partijen gaan uit van grotendeels dezelfde liberale waarden en het heeft dan weinig zin om elkaar te gaan beconcurreren. Beter zou het zijn om vanuit een goede samenwerking het ongelijk van de andere partijen aan te tonen.

maandag 6 september 2004

Kunstwerk voor Bavo-kring

De katholieke school voor basisonderwijs de Bavo-kring bestaat 100 jaar. Als één van de festiviteiten mocht ik vanochtend een prachtige muurschildering onthullen. De kunstenaars Willem van Hest, Suzanne Scholten en Jack de Deugd (zie foto) hebben de muurschildering ontworpen en geschilderd. Het symbool van de school is een kring van kinderen. Die kring komt terug in de schildering en biedt geborgenheid en bescherming. Daarnaast vertegenwoordigt de school vele culturen en dat zie je terug in de kleuren van de regenboog. Ook komen Rotterdam en Kralingen erin terug met een stukje skyline en een kerk. De deelgemeente vindt het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd vertrouwd kunnen raken met kunstzinnige uitingen en hopelijk gaat de schildering dus de komende 100 jaar mee!

Kinderopvang verbouwd en gefuseerd

Zaterdagmiddag vond bij Kinderopvang Marijke in Kralingen het jaarlijkse zomerfeest plaats. Behalve de viering van de zomer, waren er dit jaar extra redenen om een feestje te bouwen. Onlangs hebben Kinderopvang Marijke en Kinderdagverblijf Skippy hun fusiebesprekingen afgerond, en in de toekomst zullen zij als één organisatie voortbestaan. Daarnaast is er bij Marijke gedurende de zomer hard gewerkt aan een verbouwing die nu klaar is, waardoor er plaats is voor een extra groep kinderen. De Kinderopvang Marijke is erg actief en ondernemend. Ouders werken nauw samen om dingen tot stand te brengen. Dit is belangrijk want in de toekomst zullen kinderopvangcentra steeds meer op eigen benen moeten staan. Met ingang van komend jaar verandert de financiering voor de kinderopvang. Marijke en Skippy lijken in elk geval op de toekomst voorbereid!