zondag 12 september 2004

Hoe verder met de VVD?

De afgelopen weken is mijn partij verschillende keren in het nieuws geweest en uiteraard heb ik zo mijn mening over alle ontwikkelingen. Allereerst Ayaan Hirsi Ali en haar optreden in Zomergasten. Ik vind het fantastisch wat zij doet en heb grote bewondering voor haar. Zij probeert vanuit een liberale ideologie het debat op gang te brengen en stelt misstanden aan de kaak. Wel erger ik mij aan de media die er een handje van hebben om steeds in te gaan op de vorm waarop mevrouw Hirsi Ali dingen naar voren brengt en niet de inhoud. Nog erger is het, dat media zoals het Rotterdams Dagblad er vervolgens nauwelijks aandacht aan besteden dat Hirsi Ali bedreigd is en heeft moeten onderduiken. De bedreigingen aan haar adres zijn schandalig en verdienen in de ergst mogelijke bewoordingen verworpen te worden. Mevrouw Hirsi Ali maakt gebruik van haar vrijheid van meningsuiting en degene die dat niet zint moet met tegenargumenten komen, niet met bedreigingen. Ik hoop dat zij voor de VVD en voor Nederland doorgaat met haar kruistocht voor vrijheid en gelijkwaardigheid.
Geert Wilders vind ik een ander verhaal. Ik waardeer het ook in hem dat hij het debat op gang brengt. Echter, zijn 10-puntenplan staat veelal haaks op de liberale beginselen van de VVD. Hij is echter wel de Tweede Kamer ingekomen op basis van de uitgangspunten van de VVD. Als je dan later opeens fundamenteel van die liberale uitgangspunten af gaat wijken, dan vind ik dat je dus ook consequent moet zijn en je zetel moet afstaan. Geert Wilders was namelijk niet in de Kamer verkozen omdat hij zelf zoveel voorkeurstemmen had, maar omdat de partijleider en het verkiezingsprogramma zoveel stemmen hadden gehad dat er ook voor Wilders een zetel beschikbaar was.
Tot slot de suggestie van minister Brinkhorst om de VVD en D’66 met elkaar te laten fuseren. Ik ben daar een groot voorstander van. Beide partijen gaan uit van grotendeels dezelfde liberale waarden en het heeft dan weinig zin om elkaar te gaan beconcurreren. Beter zou het zijn om vanuit een goede samenwerking het ongelijk van de andere partijen aan te tonen.