woensdag 24 december 2008

Geen burgemeester meer, maar wel partijvoorzitter

Afgelopen week nam Ivo Opstelten afscheid als burgemeester van Rotterdam. Dagelijks waren er recepties en feestbijeenkomsten. Het grote publieksafscheid was vrijdagavond in Ahoy'. Nauwelijks had de oude burgermeester uitgeslapen na dat gigantische festijn, of de volgende morgen was hij alweer paraat in zijn functie als partijvoorzitter van de VVD, bij de traditionele snertactie in de Lusthofstraat. Het kopje snert smaakte hem heerlijk en ondertussen maakte hij een praatje met menige Kralinger om uitleg te geven over het liberalisme en de weg omhoog van de VVD!

vrijdag 19 december 2008

Kralingen-Crooswijk scoort goed in rapport over cultuurdeelname

Het gaat goed met de deelname van Rotterdammers aan culturele activiteiten. Inwoners van deelgemeente Kralingen-Crooswijk en het Stadscentrum springen wat betreft cultuurdeelname met kop en schouder uit boven de inwoners van andere deelgemeenten. Dat blijkt uit het rapport ‘Cultuurparticipatie van Rotterdammers 2007’ dat onlangs is uitgebracht door het Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS).

Kralingen-Crooswijk staat op alle onderdelen, met uitzondering van het bezoek aan het Locaal Cultureel Centrum, in de top vijf van deelgemeenten met het hoogste percentage cultuurdeelnemers. Alleen de cultuurdeelname van inwoners van het Stadscentrum is hoger. Het gebruik van culturele uitleeninstellingen is echter het hoogst in Kralingen-Crooswijk. Ook het bezoek aan feesten met live optredens wordt het meest gedaan door inwoners van deze deelgemeente. Ook wat betreft het kunstzinnig bezig zijn, staat Kralingen-Crooswijk bovenaan.

Meer informatie?Als u het volledige rapport wilt inzien, kunt u terecht op de website http://cos.rotterdam.nl U gaat dan naar ‘Kunst en Cultuur’ en zoekt op ‘Cultuurparticipatie’. U komt dan vanzelf bij het rapport ‘Cultuurparticipatie van Rotterdammers 2007’ terecht.

vrijdag 28 november 2008

Sinterklaas is aangekomen!

Woensdagmiddag om 14.00 uur was het zover.... De aankomst van de Goedheiligman bij het haventje in de Esch. Het was bitterkoud, maar dat kon de vele kinderen er niet van weerhouden om uit volle borst een uitgebreid Sinterklaasrepertoire ten gehore te brengen. En gelukkig werd dat dus allemaal wel beloond! Een boot uit Spanje, prachtige Zwarte Pieten, veel pepernoten en uiteraard de bisschop zelve (foto Rob Kamminga).

donderdag 20 november 2008

Algemene beschouwingen via Youtube!

Donderdag is de begroting vastgesteld van de deelgemeente. Het het was een unieke gebeurtenis, want de VVD hield haar algemene beschouwingen dit keer op een erg orginele manier via een filmpje. In plaats van een lange tekst voor te lezen (hetgeen over het algemeen het gebruik is voor fractievoorzitters, maar soms wel eens wat neigt naar saaiheid...), vertoonde de VVD een filmpje waarin ze opnames hadden gemaakt in de wijk en op die manier visualiseerden wat ze allemaal veranderd willen zien in de deelgemeente. Het filmpje is te zien via: http://nl.youtube.com/watch?v=K0tby-3kUcY

woensdag 5 november 2008

Obama nieuwe president!

Vanochtend was ik in het Kurhaus in Scheveningen aanwezig bij het traditionele verkiezingsontbijt voor de amerikaanse presidentsverkiezingen. Toen ik om 5 uur arriveerde werd juist de speech van McCain uitgezonden, waarin hij zijn verlies erkende. Enige tijd daarna verscheen Obama op het scherm voor zijn indrukwekkende toespraak. Er heerste een uitgelaten en feestelijke stemming in het Kurhaus en na de speech van Obama ging er een luid gejuich op. Iedereen leek het gevoel te hebben, getuige te zijn van een historisch moment.

Hoe historisch het echt zal zijn, moet de toekomst uitwijzen. Ik denk dat er veel te winnen valt, nu Bush van het internationale terrein verdwijnt. Er liggen kansen op het gebied van het internationale strafhof, milieu (Kyoto) en zeker op het gebied van internationale samenwerking en conflictbeheersing. Verder hoop ik dat de amerikaanse samenleving op het gebied van burgerrechten etc. wel wat liberaler en toleranter wordt onder Obama. Tegelijkertijd vraag ik me af of voor Europa vanuit een economisch perspectief Obama even goed zal zijn als McCain. Als Obama denkt de economische crisis het hoofd te kunnen bieden door allerlei protectionistische maatregelen en door vrijhandel in te perken, dan zou dat wel zorgelijk zijn. Ik ben benieuwd en hoop uiteraard dat dat niet gebeurt!

donderdag 23 oktober 2008

Nieuw tenniscourt in de Esch!
Met een korte toespraak en door het slaan van
enkele tennisballen die uit een kanon op mij werden afgeschoten, heb ik gisteren het Krajicek-court in De Esch geopend. Behalve een tennisveld, zijn er ook nog een volleybalveld (dat ook voor tennis kan worden gebruikt), een basket en een skatebaan gereed gekomen voor de jongeren in de Esch. De jongeren hebben hierbij zelf meegedacht over hoe met name de skatebaan het beste zou kunnen worden aangelegd. Met de feestelijke opening gisteren, is de deelgemeente niet alleen koploper in Nederland voor wat betreft het aantal Cruyff-courts, maar ook voor wat betreft het aantal Krajicek-courts! Lang leve Johan en Richard!

woensdag 8 oktober 2008

Een uurtje voor de klas...

Maandag was het de dag van de leraar. In dat kader heb ik een werkbezoek gebracht aan de Wilhelminaschool in Crooswijk. Gedurende een uur mocht ik een gastles verzorgen voor de kinderen van groep acht. Tijdens de les heb ik verteld over mijn werk en over hoe Nederland, Rotterdam en ook de deelgemeente worden bestuurd. Vervolgens vuurden de kinderen een spervuur aan vragen op mij af van zeer uiteenlopende aard: Hoeveel verdient u? Op welke partij zou u nooit stemmen? en als klap op de vuurpijl: Wie heeft de democratie bedacht?!

vrijdag 3 oktober 2008

Deelgemeente schrapt in kosten bij vergunningen

Met ingang van 1 oktober 2008 worden de leges, oftewel factuurkosten, onder de
10 euro voor verleende kap-, collecte- en evenementenvergunningen niet meer geheven. Inwoners van Kralingen-Crooswijk hoeven bij de aanvraag van bepaalde vergunningen dus niet meer hun portemonnee te trekken.

Door deze maatregel wordt bovendien de bureaucratische papierstroom rondom de facturering van verleende vergunningen verminderd. Het gaat daarbij om alle kap- en collectevergunningen. Tot 1 oktober 2008 werd per verleende kap- en collectevergunning nog € 6,60 in rekening gebracht. Ook is de nieuwe regeling ingegaan voor de verlening van kleine evenementenvergunningen.

Een legesregeling voor dit soort kleine vergunningen is naar mijn mening eigenlijk zinloos. Voor bewoners kost het geld en voor de deelgemeente zijn de administratiekosten hoger dan wat het oplevert. Jaarlijks verlenen wij zo’n 350 van dit soort vergunningen en met deze maatregel maken we het dus voor een heleboel mensen weer wat gemakkelijker en goedkoper.

maandag 29 september 2008

Wijkvisie Kralingen-Oost vastgesteld

Afgelopen donderdag heeft de deelraad de wijkvisie Kralingen-Oost vastgesteld. Hiermee is een lang en uitgebreid proces tot een einde gekomen. Het begon bijna een jaar geleden met een enquête onder alle huishoudens in de wijk. Daar kwam uit naar voren dat bewoners wensten dat vooral het historische en groene karakter van de wijk behouden moest blijven. Met dat als uitgangspunt zijn vervolgens stedenbouwkundigen en andere experts aan de slag gegaan om een concept te maken. Vlak voor de zomer vond er een bewonersavond plaats waar terugkoppeling is gegeven en aanvullende input is gevraagd. Vervolgens is het concept op het internet geplaatst zodat bewoners er schriftelijk op konden reageren. Ook is het concept toen besproken met de Bewonersorganisatie Kralingen-Oost. Uiteindelijk heeft dat tot veel aanpassingen geleid en is een definitieve versie voorgelegd aan de deelraad. Daarbij werd de deelraad tevens gevraagd een keuze te maken tussen het wel of niet doortrekken van de Burg. Oudlaan naar de Kralingseweg. Uiteindelijk heeft onze volksvertegenwoordiging de keuze gemaakt die doortrekking niet te doen. Tevens is via amendementen nog een aantal andere wijzigingen aangebracht in het stuk. Al met al, ligt er nu een visie die conserverend van aard is, waar groen en historische waarden in beschermd worden en waarin er tevens aandacht is voor parkeren en verkeersproblematiek. De volgende stap is nu het opstellen van een uitvoeringsprogramma, waar binnenkort mee zal worden gestart.

donderdag 18 september 2008

Op bezoek bij Plons

Gisteren heb ik een werkbezoek gebracht aan Stichting Plons. Deze stichting organiseert zeilactiviteiten op de Kralingse Plas voor mensen met een (verstandelijke) beperking. De stichting is nog naarstig op zoek naar vrijwilligers. Zeilervaring is daarbij niet noodzakelijk, al zijn er wel activiteiten waarbij zeilervaring nuttig gebruikt kan worden. Belangstellenden kunnen zich melden via http://www.stichtingplons.nl/. Het weer was gisteren in elk geval prachtig om even in een bootje te zitten!

woensdag 27 augustus 2008

Renovatie atletiekbaan gestart

Eergisteren is de renovatie van de atletiekbaan bij PAC gestart. Met een speciale schaafmachine mocht ik het eerste stukje van de oude baan afschaven. Uiteindelijk moet de toplaag van de hele baan worden vervangen. Een karwei dat pas in het najaar klaar zal zijn. Dankzij geld dat de deelraad in de kadernota en (dankzij een motie van het CDA) ook in de voortgangsrapportage heeft vrijgemaakt konden de werkzaamheden nu eindelijk beginnen en kunnen de atleten binnenkort weer veilig trainen.

dinsdag 19 augustus 2008

Beloning voor vakantiewerk

Vanmiddag bracht ik een werkbezoek aan het vakantiewerkproject dat in onze deelgemeente wordt uitgevoerd door de organisatie van Vak en Werk. Het project behelst het aanbieden van vakantiewerk voor jongeren die om uiteenlopende redenen op eigen kracht niet gemakkelijk aan regulier vakantiewerk zouden komen. Via dit project hebben ze toch de mogelijkheid om werkervaring op te doen, hun vakantie op een nuttige manier door brengen en een zakcentje te verdienen. Bovendien helpt hen dit op weg om de volgende keer wel op eigen kracht in de vakantie aan het werk te komen. Behalve hun loon krijgen de jongeren ook een certificaat met een beoordeling, zodat ze een tastbaar bewijs hebben van hun vakantiewerkervaring. Aan Giancarlo, die zich bezig houdt met het schilderen van het plafond in buurthuis De Branding, mocht ik het eerste certificaat uitreiken.

dinsdag 15 juli 2008

Even vakantie in Madrid...

De afgelopen dagen ben ik op vakantie geweest naar Madrid. Lekker om even weg te zijn en het buiige (mooi woord) weer in te ruilen voor warmte en zon! Behalve musea en veel shopping, is het absolute hoogtepunt daar natuurlijk het heerlijk buiten genieten van tapas en sangria. Vele toeristen deden dat uiteraard met ons, maar soms is het echt geen straf om toerist te zijn!

donderdag 19 juni 2008

Sociale index Kralingen-Crooswijk

Vandaag is in Rotterdam de sociale index gepresenteerd. Met dit nieuwe instrument kunnen we in Rotterdam ons sociale beleid gerichter in gaan zetten. Voor de deelgemeente als geheel hebben we een 5,8 als score, hetgeen exact gelijk is aan het stedelijke gemiddelde. Tussen onze wijken zit echter veel verschil. De scores zijn respectievelijk: Kralingen-Oost 7,5; Struisenburg 6,8; De Esch 6,4; Rubroek 5,7; Kralingen-West 5,6; Oud-Crooswijk 5,2 en Nieuw-Crooswijk 5,0. Zie bijgaand artikel voor een uitgebreidere analyse en mijn commentaar.
sociale-index-kra-cro.pdf

woensdag 18 juni 2008

Hoe verder met het vraagwijzerloket?

Samen met de deelgemeentelijke projectleider voor het vraagwijzerloket heb ik een artikeltje geschreven voor het blad Zorg en Welzijn. Het artikel gaat in op wat er verder staat te gebeuren nadat het loket is geopend. Inmiddels zijn wij begonnen met het opzetten van de evaluatie van ons loket en de voorposten. Voor de volledige tekst, klik hier.
ZW62008_vraagwijzer.pdf

woensdag 28 mei 2008

Stand van zaken atletiekbaan

De atletiekbaan aan het Langepad bij atletiekvereniging PAC is ernstig aan vervanging toe. Het probleem is echter lange tijd geweest dat er onduidelijkheid was over waar het geld vandaan zou moeten komen om dit te financieren. Gisteren hebben we in het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente besloten om via de kadernota (dat is een vooruitloper op de begroting) een voorstel te doen aan de deelraad om extra geld vrij te maken om dit probleem zo snel mogelijk op te kunnen lossen. Eind deze maand vergadert de deelraad hierover en als zij met het voorstel instemmen, dan kan wat mij betreft de aanleg beginnen.

Brainstorm ouderenbeleid

Afgelopen maandag heb ik met de commissie Welzijn van de deelraad een bezoek gebracht aan Zorgcentrum Rubroek. Behalve dat we een kijkje mochten nemen en een maaltijd kregen geserveerd in deze ouderen voorziening, hebben de deelraadsleden ook met elkaar van gedachte gewisseld over het ouderenbeleid in de deelgemeente. Hoe moet dit aansluiten op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning? Wat kunnen we doen voor mantelzorgers? Hoe kan de wederzijdse beeldvorming tussen ouderen en jongeren verbeteren? Allemaal vragen die aan de orde kwamen. De uitkomsten van de avond zullen worden meegenomen bij het opstellen van een notitie Ouderenbeleid, die na de zomer door deelraad zal moeten worden vastgesteld.

zaterdag 3 mei 2008

Crooswijk vs. Stockholm in onderwijs

Vorige week heb ik met een aantal schooldirecteuren, beleidsmakers en docenten die betrokken zijn bij het onderwijs in Crooswijk een werkbezoek gebracht aan enkele scholen in Stockholm. Zo bezochten we onder meer een taalschool waar niet-Zweedse kinderen les krijgen. Behalve dat ieder vanuit zijn eigen vakgebied goede ideeën kon opdoen, was de reis vooral ook nuttig om met elkaar van gedachte te wisselen over de situatie bij ons in de wijk. In enkele workshops die werden gehouden zijn ook meteen vervolgafspraken gemaakt voor de aanpak op de Crooswijkse scholen.

woensdag 9 april 2008

Eerste paal school Nieuw Crooswijk

Vanochtend was het dan eindelijk zo ver! Samen met wethouder Jantine Kriens heb ik de eerste paal geslagen voor de nieuwe brede school in Nieuw Crooswijk. De school is in het Masterplan voor de wijk opgenomen als een "special", hetgeen betekent dat het echt een bijzondere plek in de wijk moet worden die de nieuwe wijk allure geeft en aantrekkelijk maakt. Vanzelfsprekend is dat natuurlijk ook van belang om er zo voor te zorgen dat veel gezinnen met kinderen straks graag een huis kopen in dit gebied omdat het er goed uit ziet en er goede voorzieningen zijn. Als de hoeveelheid zon van vanochtend garant staat voor de toekomst van de school, dan ziet het er in elk geval allemaal bijzonder stralend uit!

donderdag 20 maart 2008

Nationale Boomfeestdag!

Gisteren was het de nationale boomfeestdag. In Rotterdam is het dit jaar bovendien het Groenjaar en daarom werden er 2008 bomen in de stad geplant door 4000 kinderen. In Kralingen-Crooswijk deden er kinderen van vijf basisscholen mee aan het evenement. Hoewel het voortdurend dreigde te gaan regenen en hagelen, bleef het gelukkig droog en mocht ik zelfs nog even assisteren bij enkele kinderen aan de Sophiakade!

zondag 9 maart 2008

Bruid en bruidegom wat is daarop uw antwoord?

Gelukkig zeiden Karel en Inge allebei volmondig JA! Afgelopen vrijdag had ik een optreden als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. In de trouwzaal van het stadhuis aan de Coolsingel vond afgelopen vrijdag de huwelijksvoltrekking plaats. Heel erg leuk om te doen, maar wel een beetje warm zo'n toga!

maandag 3 maart 2008

Museumnacht erg leuk!

Zaterdagavond was het groot feest in Rotterdam: de museumnacht. Het was mijn eerste bezoek aan dit evenement en het was echt super! Rotterdam bruiste en overal was gezelligheid met muziek, een drankje en natuurlijk heel veel leuke dingen om te bezichtigen of anderszins te proberen. Een topper was zeker Salle Demain aan de Mauritsstraat. "Bezoekers ervaren ruimte in rondleidingen, geluidsinstallaties, een op maat gesneden presentatieruimte en een spacebar.", zo vertelt het programma. Wij vonden vooral de floating cocktails leuk: cocktails die rondzweven aan een heliumbalon!

vrijdag 29 februari 2008

Europese uitwisseling in De Esch

Vandaag bezocht een delegatie ambtenaren uit de steden Arnhem, Duisburg en Keulen onze deelgemeente. Samen met Rotterdam doen deze steden een gezamenlijk uitwisselingsproject over "Sociale samenhang en integratie in complexe stedelijke samenlevingen". Gisteren vond daartoe een congres plaats op het stadhuis en vandaag een werkbezoek. Tijdens het werkbezoek hebben wij de delegatie verteld over sociale cohesie vanuit het perspectief van een bestuurder, van een wijkregisseur en van bewoners. Onderdeel van onze presentatie was een bezoek aan het Cruyff Court in de Esch (foto), omdat de totstandkoming van dat veld een voorbeeld is van hoe verschillende partijen goed kunnen samenwerken en in overleg met bewoners iets moois kunnen realiseren.

woensdag 20 februari 2008

Bijzondere huisvesting voor Polen???

Vorige week was ik aanwezig bij een expertmeeting van de gemeente over huisvesting van bijzondere doelgroepen. Tijdens die bijeenkomst viel het mij op dat er bij de gemeente Rotterdam verschillende mensen rondlopen met de gedachte dat Poolse werknemers een bijzondere doelgroep vormen waar de gemeente iets mee moet doen in het kader van huisvesting. Het schijnt dat zelfs bij sommigen in het college van BenW deze gedachte al heeft postgevat. Wat mij betreft is dat echt een heel slecht idee!
Waar gaat het over? Rotterdam heeft een specifiek beleid voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld drugsverslaafden, dak- en thuislozen, verstandelijk gehandicapten, psychiatrische patiënten, etc. Op zich denk ik dat het goed is om als samenleving deze mensen niet aan hun lot over te laten en ze te helpen zodat ze weer zo snel mogelijk op eigen benen kunnen staan. Echter, in mijn opvatting is het bizar om Poolse werknemers ook als een dergelijke doelgroep te bestempelen. Het argument zou daarbij zijn dat zij soms overlast veroorzaken (drankgebruik na het werk etc.). Om dan als stad maar iets voor ze te gaan regelen is natuurlijk de wereld op zijn kop. Ten eerste heeft de gemeente helemaal niet de taak om in de huisvesting te gaan voorzien van inwoners die gezond van lijf en leden zijn en voor zichzelf kunnen zorgen (hetgeen voor de Polen zo is). Ten tweede is het zo dat als mensen volledig toerekingsvatbaar en gezond zijn, zij zich ook gewoon beschaafd behoren te gedragen. Zij die dat niet doen, moeten repressief aangepakt worden in plaats van dat ze speciale huisvesting krijgen. In het algemeen vind ik het een groot goed dat er dankzij de Europese Unie vrij verkeer van goederen, personen en arbeid is. Nederland heeft veel te danken aan de Polen. De Polen die hier komen dienen zich wel te gedragen en zich aan te passen aan de samenleving en niet andersom.

woensdag 6 februari 2008

Aanpak achterstandswijken vraagt om gemeentelijke regie

Bij de aanpak van de achterstandswijken van minister Vogelaar krijgen de woningbouwcorporaties een sleutelrol. Behalve dat zij bijna altijd de eigenaar zijn van de woningen in de wijken, zijn zij ook de voornaamste financier van het programma. Wie betaalt bepaalt is een oud adagium dat ook hier voor de hand lijkt te liggen. Toch zijn er verschillende redenen waarom juist de gemeenten de regie moeten voeren in de achterstandswijken en niet de woningbouwcorporaties. Voor het blad van de VVD-bestuurdersvereniging heb ik hier een artikel over geschreven.
Aanpak%20achterstandswijken%20vraagt%20om%20gemeentelijke%20regie.doc

vrijdag 1 februari 2008

Vraagwijzer geopend

Met een vingerknip heb ik gisteren het vraagwijzerloket van onze deelgemeente geopend. Het loket vloeit voort uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en is een plek waar bewoners met al hun vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn terecht kunnen. Voorafgaand hieraan hebben we een samenwerkingsovereenkomst getekend met alle zorgaanbieders in onze deelgemeente. De voordelen van dit loket voor de burger zijn onder meer dat er nu meer keuzevrijheid is, dat men daar een onafhankelijk advies over kan krijgen en dat men minder van het kastje naar de muur gestuurd wordt.

zaterdag 26 januari 2008

VVD-kamerlid op bezoek in Crooswijk


Gistermiddag bracht Tweede Kamerlid Brigitte van der Burg een werkbezoek aan Crooswijk. Om haar een indruk te geven van de grote veranderingen hebben we een wandeling gemaakt door Nieuw Crooswijk, waar we de sloop hebben bekeken en diverse ontmoetingen hadden met bewoners, winkeliers en de Ontwikkel Combinatie Nieuw Crooswijk. Ook hebben we gesproken over de situatie in Oud Crooswijk dat één van de geselecteerde achterstandswijken is van minister Vogelaar. Helaas moesten we constateren dat daar nog steeds geen duidelijkheid is over welke verbeteringen er doorgevoerd kunnen gaan worden. De minister heeft met veel bombarie aangekondigd dat de Vogelaarwijken aangepakt gaan worden, maar ondertussen blijkt dat het betaald moet worden uit geld van de woningbouwcorporaties die daar toch al wilden investeren en zelf heeft ze geen extra middelen vanuit het kabinet geregeld. Kortom, wij zijn de sigaar met deze sigaar uit eigen doos!

vrijdag 18 januari 2008

Schilderen met jong en oud

Gistermiddag heb ik de expositie Stadsdromen geopend in het verzorgingstehuis Pniël aan de Oudedijk. Onder leiding van de kunstenaars Janna Kool en Jan Bekkering hebben leerlingen van het Libanon Lyceum kunstwerken gemaakt samen met ouderen uit Pniël. Op deze manier zijn niet alleen leuke kunstwerken tot stand gekomen, maar heeft ook een mooie ontmoeting plaatsgevonden tussen twee heel verschillende belevingswerelden. Leuk project!

donderdag 3 januari 2008

Gelukkig Nieuwjaar!

Het nieuwe jaar is weer begonnen en eigenlijk begint het met een koude douche als je ziet wat er weer allemaal is vernield. Eergisteren sprak ik met iemand van de politie en die gaf aan dat de jaarwisseling in onze deelgemeente eigenlijk behoorlijk goed was verlopen. Vervolgens volgde een gigantische lijst met plaatsen waar ruiten gesneuveld waren of waar andere vormen van vandalisme hadden plaatsgevonden. Ik vind dat toch wel erg stuitend en zeker als we daarmee dan min of meer blij moeten zijn omdat het allemaal is meegevallen. Waarom kunnen mensen geen feestvieren zonder te slopen? Of waarom slopen ze niet hun eigen bezittingen in plaats van die van een ander?
Hoe dan ook, toch iedereen een goed en verder vandalismevrij 2008 toegewenst!