woensdag 24 december 2008

Geen burgemeester meer, maar wel partijvoorzitter

Afgelopen week nam Ivo Opstelten afscheid als burgemeester van Rotterdam. Dagelijks waren er recepties en feestbijeenkomsten. Het grote publieksafscheid was vrijdagavond in Ahoy'. Nauwelijks had de oude burgermeester uitgeslapen na dat gigantische festijn, of de volgende morgen was hij alweer paraat in zijn functie als partijvoorzitter van de VVD, bij de traditionele snertactie in de Lusthofstraat. Het kopje snert smaakte hem heerlijk en ondertussen maakte hij een praatje met menige Kralinger om uitleg te geven over het liberalisme en de weg omhoog van de VVD!