zaterdag 24 april 2010

Nieuw college gevormd, dan nu geen tijd te verliezen!

In de meeste gemeenten is het nieuwe college inmiddels gevormd en geïnstalleerd. Eigenlijk is er dan nu meteen werk aan de winkel en geen tijd te verliezen met het oog op de noodzakelijke bezuinigingen. Een lastige kwestie want de omvang van die bezuinigingen is over het algemeen nog steeds onbekend. De noodzaak om er nu mee aan de slag te gaan is er echter wel, omdat anders veel van die bezuinigingen al niet meer volledig realiseerbaar zijn in 2011. Stel dat de gemeente wil bezuinigen op welzijnssubsidies, dan moet dat formeel bij de welzijnsinstelling voor 1 juli 2010 worden aangekondigd als de korting op 1 januari 2011 dient in te gaan. Om voor 1 juli te kunnen aankondigen, moet de besluitvorming door de gemeenteraad, middels de vaststelling van de kadernota toch wel uiterlijk 20 juni plaatsvinden. Even verder terugrekenend, betekent dat, dat de gemeenteraad de stukken voor de kadernota met het bezuinigingsvoorstel in de eerste week van juni dient te ontvangen. Grofweg dient de besluitvorming over het raadsvoorstel in het college van B&W dan eind mei plaats te vinden. Aangezien besluiten over bezuinigingen (zeker als het om grote bedragen gaat) politiek niet eenvoudig zijn, zal besluitvorming in een college waarschijnlijk niet in één keer lukken. Een eerste oriënterende bespreking in het college dient dus half mei al wel plaats te vinden.
Kortom, vanaf nu zijn er dus nog 2 tot 3 weken om een concept-raadsvoorstel met de ambtenaren voor te bereiden. Er is dus vanaf nu meteen werk aan de winkel als alle benodigde bezuiningen in 2011 ook ten volle gerealiseerd moeten worden!

zaterdag 17 april 2010

Afscheid van de deelgemeente


De afgelopen week werd gekenmerkt door handenschudden, toespraken, toespraken en handenschudden. Mijn afscheid van de deelgemeente is een feit. Officieel vond de wisseling donderdagavond plaats. Toen heeft de deelraad een nieuw dagelijks bestuur benoemd, waarna Gerard Schuiling en ik aftraden als bestuurders. Het is even wennen om niet meer verantwoordelijk te zijn, geen organisatie meer te hebben waar je elke dag naar toe gaat, geen collega's en geen vergaderingen. Toch is het ook weer heel inspirerend om vooruit te kijken en met mijn adviesbureau MDVA (Michel de Visser Advies) aan de slag te gaan.
In elk geval wil ik via deze weg nogmaals iedereen hartelijk bedanken voor de samenwerking in de afgelopen jaren en voor het overweldigende bezoek, de mooie woorden, kaartjes en presentjes in het kader van mijn afscheid!

vrijdag 9 april 2010

Website www.mdva.nl met succes de lucht in!

Deze week heb ik de website voor mijn nieuwe bedrijf Michel de Visser Advies (MDVA) gelanceerd. De afgelopen periode ben ik druk doende geweest met het nadenken erover, klankborden met dezen en genen en de plannen grafisch ontwerpen en technisch in elkaar zetten. Het is inmiddels gelukt en het resultaat mag er zijn. De site van MDVA is op verschillende manieren te bereiken:
www.micheldevisseradvies.nl
www.devisseradvies.nl
www.mdva.nl
De eerste dag waren er al meteen 40 bezoekers, dus een goede score om mee te beginnen. Via deze weg nog even dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd en schroom niet de link van de site van MDVA naar zoveel mogelijk belangstellenden door te sturen!

maandag 5 april 2010

Minder ambtenaren, gaat niet zonder minder regels

Vorige week zijn de ambtelijke bezuinigingsplannen gepresenteerd door de rijksoverheid. De status is wat onduidelijk nu er geen kabinet meer is, maar er ligt in elk geval iets om het over te hebben. In deze voorstellen, zoals ook in vele voorstellen die in de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen door menigeen naar voren zijn gebracht, komt telkens terug dat er fors gekort kan worden op het ambtelijk apparaat. In een aantal gevallen zal er best wat efficiënter gewerkt kunnen worden, daar twijfel ik niet aan. Toch moet worden opgepast met het stellen van targets waarmee de overheid moet krimpen, zonder daarbij taken of regels af te schaffen. Er zijn in het afgelopen decennium gigantisch veel regels in Nederland bijgekomen. Deze regels moeten uitgevoerd en gehandhaafd worden. Als je de ambtenaren die dat moeten doen ontslaat en al die regelgeving onaangetast in stand laat, krijg je vreemde situaties. Stel bijvoorbeeld dat een buurt is aangewezen als beschermd stadsgezicht. Dat betekent dan dat er meer bouwinspectie in dat gebied nodig is en dat er vermoedelijk meer bouwvergunningen zullen worden aangevraagd, simpel omdat je voor veel meer dingen een bouwvergunning nodig hebt. Schaf je dus die ambtenaren af, dan loop je het risico dat er grote willekeur en ongelijkheid ontstaat in de wijk. Illegale bouwsels worden dan toegelaten en de enkeling die een vergunning aanvraagt krijgt meteen spijt als hij merkt dat zijn buurman ermee weg komt door het voor een soortgelijk bouwsel niet te doen.
Een ander voorbeeld is dat overal in Nederland het betaald parkeren is uitgebreid. Daardoor zijn er veel meer ambtenaren aan het werk dan 10 jaar geleden. Als je nu die handhaving terugschroeft, maar het betaald parkeren gelijk laat, dan wordt het een rommeltje.
Het zijn kleine voorbeelden uit de praktijk, waarmee ik maar wil aangeven dat ambtelijke krimp best kan, maar dan vooral in combinatie met het afschaffen van taken en regels.