zaterdag 24 april 2010

Nieuw college gevormd, dan nu geen tijd te verliezen!

In de meeste gemeenten is het nieuwe college inmiddels gevormd en geïnstalleerd. Eigenlijk is er dan nu meteen werk aan de winkel en geen tijd te verliezen met het oog op de noodzakelijke bezuinigingen. Een lastige kwestie want de omvang van die bezuinigingen is over het algemeen nog steeds onbekend. De noodzaak om er nu mee aan de slag te gaan is er echter wel, omdat anders veel van die bezuinigingen al niet meer volledig realiseerbaar zijn in 2011. Stel dat de gemeente wil bezuinigen op welzijnssubsidies, dan moet dat formeel bij de welzijnsinstelling voor 1 juli 2010 worden aangekondigd als de korting op 1 januari 2011 dient in te gaan. Om voor 1 juli te kunnen aankondigen, moet de besluitvorming door de gemeenteraad, middels de vaststelling van de kadernota toch wel uiterlijk 20 juni plaatsvinden. Even verder terugrekenend, betekent dat, dat de gemeenteraad de stukken voor de kadernota met het bezuinigingsvoorstel in de eerste week van juni dient te ontvangen. Grofweg dient de besluitvorming over het raadsvoorstel in het college van B&W dan eind mei plaats te vinden. Aangezien besluiten over bezuinigingen (zeker als het om grote bedragen gaat) politiek niet eenvoudig zijn, zal besluitvorming in een college waarschijnlijk niet in één keer lukken. Een eerste oriënterende bespreking in het college dient dus half mei al wel plaats te vinden.
Kortom, vanaf nu zijn er dus nog 2 tot 3 weken om een concept-raadsvoorstel met de ambtenaren voor te bereiden. Er is dus vanaf nu meteen werk aan de winkel als alle benodigde bezuiningen in 2011 ook ten volle gerealiseerd moeten worden!