woensdag 31 maart 2010

EFR Businessweek inspireert!

Gisteren was ik als alumnus aanwezig bij de Businessweek van de Economische Faculteitsvereniging Rotterdam. Het thema van de week is “Inpire”. Nou, dat is goed gelukt. Behalve de Canadese succesanalist Richard St.John, de hoffotografe van Barack Obama en de CEO van Airbus, was generaal David Petraeus de grote trekker in het programma. De amerikaan Petreaeus is de opperbevelvoerder van de troepen in het Midden-Oosten. In mijn studententijd vond ik het altijd al uitermate boeiend om de Businessweek te bezoeken, nu zoveel jaar later is het nog net zo leuk. Ze slagen er telkens weer in om de wereldtop aan sprekers binnen te halen en het is echt inspirerend om eens een middagje de verhalen en ervaringen aan te horen van dit soort leiders. Erg nuttig en het zet weer even aan tot nadenken!

dinsdag 16 maart 2010

Ook CPB-analyse leidt tot bezuinigingen gemeenten

Vandaag heeft het Centraal Plan Bureau het Centraal Economisch Plan 2010 en de Economische Verkenning 2011-2015 gepresenteerd (klik hier). Hierin komt het CPB tot de conclusie dat de economische groei in Nederland herstelt, maar dat de klap in de overheidsfinanciën nog lang zal nadreunen. Op de rijksbegroting zal structureel 29 miljard Euro bezuinigd moeten worden, ofwel 1750 Euro per inwoner. Omdat de uitkering in het gemeentefonds gekoppeld is aan het uitgavenniveau van de Rijksoverheid, zal automatisch een lager bedrag aan Rijksuitgaven leiden tot minder geld voor de gemeenten. Impliciet geeft het CPB hiermee dus eigenlijk ook voor de gemeenten een winstwaarschuwing af. Bezuinigingen zullen onvermijdelijk zijn.

donderdag 11 maart 2010

Help, de gemeente moet bezuinigen!

Op dit moment is (op een enkele gemeente met een hertelling na) de verkiezingsuitslag overal bekend en starten de formatiebesprekingen. Een zware opgave want ruimte voor nieuw beleid is er nauwelijks en noodzaak tot bezuinigen des te meer. Over hoe dit nu verder moet, schreef ik voor Provincie en Gemeente bijgaand artikel.

woensdag 3 maart 2010

Just In Time management voor jeugdproblematiek

In de jaren '80 werd Taichii Ohno wereldberoemd doordat hij het concept van Just In Time management invoerde in de Japanse autoindustrie. Het kenmerk hiervan was dat er vooral gestuurd werd op het proces. De doorloopsnelheid van grondstof tot showroom werd geminimaliseerd, door alle stappen in de productieketen naadloos en zonder voorraden op elkaar te laten aansluiten.
Gisteren heb ik de aftrap gedaan voor een nieuw Jeugdnetwerk voor Kralingen-Crooswijk. In essentie gaat het hier om hetzelfde: snel signaleren, snel schakelen, snel actie. Een zo kort mogelijke doorlooptijd en (liefst) geen wachttijden. Met het netwerk zijn we een unieke samenwerking gestart tussen onder meer Centrum voor Jeugd en Gezin, welzijn, schoolmaatschappelijk werk en Bureau Jeugdzorg. Eens in de twee weken worden kinderen en jongeren met problemen in het netwerk besproken waarna er meteen actie kan worden ondernomen. De kracht ligt hem hierbij in de gelijktijdige aanwezigheid van veel expertises en de snelheid van behandeling. Het doel is dat hierdoor meer jongeren in een eerder stadium met hun problemen geholpen kunnen worden, dus Just In Time! Zie hier artikel in Algemeen Dagblad. jeugdnetwerk.pdf