woensdag 3 maart 2010

Just In Time management voor jeugdproblematiek

In de jaren '80 werd Taichii Ohno wereldberoemd doordat hij het concept van Just In Time management invoerde in de Japanse autoindustrie. Het kenmerk hiervan was dat er vooral gestuurd werd op het proces. De doorloopsnelheid van grondstof tot showroom werd geminimaliseerd, door alle stappen in de productieketen naadloos en zonder voorraden op elkaar te laten aansluiten.
Gisteren heb ik de aftrap gedaan voor een nieuw Jeugdnetwerk voor Kralingen-Crooswijk. In essentie gaat het hier om hetzelfde: snel signaleren, snel schakelen, snel actie. Een zo kort mogelijke doorlooptijd en (liefst) geen wachttijden. Met het netwerk zijn we een unieke samenwerking gestart tussen onder meer Centrum voor Jeugd en Gezin, welzijn, schoolmaatschappelijk werk en Bureau Jeugdzorg. Eens in de twee weken worden kinderen en jongeren met problemen in het netwerk besproken waarna er meteen actie kan worden ondernomen. De kracht ligt hem hierbij in de gelijktijdige aanwezigheid van veel expertises en de snelheid van behandeling. Het doel is dat hierdoor meer jongeren in een eerder stadium met hun problemen geholpen kunnen worden, dus Just In Time! Zie hier artikel in Algemeen Dagblad. jeugdnetwerk.pdf