zondag 30 april 2006

Koersen op het kind?!

Deze week was mijn eerste week als portefeuillehouder welzijn. Momenteel ben ik nog vooral aan het inwerken: dossiers lezen en kennismaken met veel nieuwe mensen in het welzijnsveld. Deze week kwam ook een rapportage ("Koersen op het kind") uit van de landelijke commissaris voor jeugdbeleid, Steven van Eijck. Hij schrijft dat het kind veel centraler moet staan en niet de instanties zoals nu in zijn optiek teveel gebeurt. Een weekje jeugdbeleid in de deelgemeente leerde mij dat er voor onze jeugd ook heel wat instanties en voorzieningen klaarstaan. Een kleine greep daaruit: DOSA, JONG, jongerenloket, jongerenwerk, jeugdzorg, jongerenmentoraat, opbouwwerk en brede school. Heel wat initiatieven dus om mee samen te werken!

vrijdag 21 april 2006

Hoe zit het nu met die helicopter?

De afgelopen week was er wat rumoer in de pers over de mogelijke komst van een helicopterlandplaats aan de Schaardijk in de Esch. De aanleiding was een positief advies aan de burgemeester van het dagelijks bestuur in het kader van de openbare orde en veiligheid. Menigeen dacht daaruit te concluderen dat daarmee besloten was dat de helihaven er komt. Daar is echter nog geen sprake van. Het positieve advies behelst slechts een allereerste toets in het kader van veiligheid en openbare orde, die nodig is om een bouwplan te kunnen maken. De initiatiefnemers moeten nog beslissen of ze dat gaan doen en pas als ze een bouwplan hebben, kan er ook een ruimtelijke ordeningstraject opgestart worden. Aan de hand van de plannen kunnen dan bewoners worden geïnformeerd en zal oordeelsvorming moeten plaatsvinden in de deelraad en bij het dagelijks bestuur. Bovendien zullen dan nog een aantal aanvullende onderzoeken en toetsingen plaats moeten vinden. Op dit moment is het echter dus allemaal nog niet zo ver.

donderdag 6 april 2006

Kunstwerk De Kleine Wereld


Vanmiddag heb ik bij de basisschool De Kleine Wereld aan de Taborstraat twee kunstwerken geopend. In samenwerking met de kinderen hebben kunstenaar Vera Harmsen en juffrouw Marijke Ruigrok een buitenmuur van de school versierd en een opslagschuur mooi gemaakt. De kinderen hebben eerst zelf decoraties op papier gemaakt en die heeft de kunstenaares vervolgens uitvergroot op de muur en op de schuur gezet. Na enkele maanden hard zwoegen is er nu een mooi resultaat dat de school een stuk mooier aanzien geeft!