vrijdag 21 april 2006

Hoe zit het nu met die helicopter?

De afgelopen week was er wat rumoer in de pers over de mogelijke komst van een helicopterlandplaats aan de Schaardijk in de Esch. De aanleiding was een positief advies aan de burgemeester van het dagelijks bestuur in het kader van de openbare orde en veiligheid. Menigeen dacht daaruit te concluderen dat daarmee besloten was dat de helihaven er komt. Daar is echter nog geen sprake van. Het positieve advies behelst slechts een allereerste toets in het kader van veiligheid en openbare orde, die nodig is om een bouwplan te kunnen maken. De initiatiefnemers moeten nog beslissen of ze dat gaan doen en pas als ze een bouwplan hebben, kan er ook een ruimtelijke ordeningstraject opgestart worden. Aan de hand van de plannen kunnen dan bewoners worden geïnformeerd en zal oordeelsvorming moeten plaatsvinden in de deelraad en bij het dagelijks bestuur. Bovendien zullen dan nog een aantal aanvullende onderzoeken en toetsingen plaats moeten vinden. Op dit moment is het echter dus allemaal nog niet zo ver.