vrijdag 25 november 2005

Elke dag bewegen!


Eergisteren heb ik samen met tweevoudig wereldkampioene en Olympische medaillewinnaares Margriet Matthijse de aftrap gedaan voor het project "Elke dag Bewegen" op de Arentschool. Vanwege het te grote overgewicht bij veel jongeren start Rotterdam op tal van scholen met dit project. Het project bestaat uit lesmateriaal voor beweging en elke deelnemende school krijgt een extra docent bewegingsonderwijs gefinancierd, om zo de kinderen dagelijks meer te laten sporten en dansen. Behalve de overhandiging door mij van het lespakket aan de schooldirecteur, bestond de opening ook uit een dansje dat Margriet met veel enthousiasme met de leerlingen uitvoerde.

maandag 21 november 2005

Spanning bij koersbal!

Vanmiddag ben ik op een werkbezoek geweest bij een bejaardengroep die wekelijk met elkaar koersbal spelen bij Cascade in de Waterloostraat. Ik mocht zelf ook de ballen even hanteren en dat viel niet mee! Koersbal is een soort jeu de boules, waarbij je met de grote ballen ook zo dicht mogelijk bij het kleine balletje moet zien te gooien. Echter de grote ballen zijn voorzien van een gewicht binnenin, waardoor ze altijd naar links of naar rechts afwijken (dit heet "koersen"). Al met al dus niet eenvoudig. De groep komt elke week bijeen en behalve dat er fanatiek gebald wordt, is er ook de nodige tijd voor thee met wat lekkers. Een prima activiteit!

Heropening boksschool

Vrijdagmiddag mocht ik de opening verrichten van de hernieuwde boksschool aan de Pootstraat. Na een tijdje in een dip te hebben gezeten is ruim een jaar geleden een nieuw bestuur bij de vereniging aan de gang gegaan om de boksschool weer stevig op de kaart te zetten. In het afgelopen jaar is het ledenaantal gigantisch gegroeid en in de zomer werd de vereniging op radio Rijnmond uitgeroepen tot de leukste vereniging van Rotterdam. In het kader van Rotterdam Sportjaar was het mogelijk om vanuit de deelgemeente wat ondersteuning te geven voor verbouwing van de douches en de vervanging van een deel van de boksring. Vrijdagmiddag werd daarom terecht op de vereniging geproost!

vrijdag 11 november 2005

Wethouder weldegelijk buiten zijn boekje!

Deze week is wethouder Pastors met een motie van wantrouwen weggestuurd. In de media doet hij nu voorkomen (en de media werken daar zelf heftig aan mee), alsof het hier om de vrijheid van meningsuiting gaat. Wat een onrecht toch dat de wethouder de mond is gesnoerd! Mijn persoonlijke opvatting is dat hij niet had mogen zeggen wat hij heeft gezegd. Om een betrouwbaar bestuur te hebben is het van belang dat naar buiten toe het college spreekt met één mond. Bovendien is de wethouder die portefeuillehouder is over een bepaald onderwerp primair de woordvoerder voor dat onderwerp. Pastors heeft in het verleden bij herhaling uitspraken gedaan die niet in lijn waren met het beleid van het college van BenW en die bovendien niet over zijn portefeuille gingen. Omdat je onmogelijk goed en betrouwbaar kunt besturen als er telkens iemand uit de school klapt is hij daar verschillende keren op aangesproken en zijn er uiteindelijk zelfs in maart expliciet afspraken met hem gemaakt dat hij dit nooit meer zou doen. Onlangs heeft hij het dus toch weer gedaan. Wanneer iemand dat dus keer op keer doet, kan er een moment komen waarop het niet langer tolereerbaar is. Als wethouder moet je loyaal zijn aan je college van BenW. Als je toch een partijgeluid wilt laten horen dat daarvan afwijkt dan moet je dat doen via je gemeenteraadsfractie. Jammer dat de pers zo weinig hoor en wederhoor toepaste in de afgelopen week. De vrijheid van meningsuiting was helemaal niet in het geding. Het ging om de disloyaliteit van een wethouder aan zijn collega's!

vrijdag 4 november 2005

Deelgemeente positief over voorontwerp bestemmingsplan Nieuw Crooswijk

Deze week is de herontwikkeling van Nieuw Crooswijk weer een stapje dichterbij gekomen. Een meerderheid van de deelraadscommissie (alleen CDA was niet akkoord) adviseerde positief over het voorontwerp bestemmingsplan Nieuw Crooswijk. Het dagelijks bestuur heeft dit advies vervolgens overgenomen en heeft een positief advies afgegeven aan BenW over dit plan. Het voorontwerp bestemmingsplan is eigenlijk een uitwerking van het eerder door de gemeenteraad vastgestelde masterplan Nieuw Crooswijk. In dat masterplan staan de belangrijkste uitgangspunten voor de herstructurering van Nieuw Crooswijk. Nu de deelgemeente dit positieve signaal heeft afgegeven, komt er een ontwerp bestemmingsplan. Dat komt ter inzage en op basis daarvan komt er dan uiteindelijk een definitief bestemmingsplan. Aldus is weer een goede stap gezet op weg naar een nieuw en beter Nieuw Crooswijk.

woensdag 2 november 2005

Tram Plus in gebruik!

Afgelopen maandag is dan eindelijk de nieuwe Tram Plus officieel in gebruik genomen. Dit gebeurde door een feestelijk ritje vanaf halte Excelsior, het begin van de lijn, naar het eindstation in Vlaardingen. Voordelen van deze tram zijn onder meer dat hij sneller gaat dan een gewone tram (er kunnen bijna nergens auto's op de rails komen), de voertuigen zijn comfortabeler, het is gemakkelijker instappen voor bejaarden en gehandicapten en de aankomstijden worden elektronisch weergegeven. De aanleg heeft de afgelopen maanden voor behoorlijk wat overlast gezorgd bij ondernemers en omwonenden. Voor ondernemers is er daarom een compensatieregeling en aanvullend daarop wil de RET ook nog wat extra doen (dit zijn ze nog aan het bekijken). Voor de bewoners van de Oostzeedijk zal een gebaar gemaakt worden door iedereen een bloemetje aan te bieden. In elk geval hopen we dat het de tijd van het zuur nu over is en dat de tijd van het zoet aanbreekt en dat iedereen nu kan gaan genieten van deze prachtige tramverbinding.