vrijdag 4 november 2005

Deelgemeente positief over voorontwerp bestemmingsplan Nieuw Crooswijk

Deze week is de herontwikkeling van Nieuw Crooswijk weer een stapje dichterbij gekomen. Een meerderheid van de deelraadscommissie (alleen CDA was niet akkoord) adviseerde positief over het voorontwerp bestemmingsplan Nieuw Crooswijk. Het dagelijks bestuur heeft dit advies vervolgens overgenomen en heeft een positief advies afgegeven aan BenW over dit plan. Het voorontwerp bestemmingsplan is eigenlijk een uitwerking van het eerder door de gemeenteraad vastgestelde masterplan Nieuw Crooswijk. In dat masterplan staan de belangrijkste uitgangspunten voor de herstructurering van Nieuw Crooswijk. Nu de deelgemeente dit positieve signaal heeft afgegeven, komt er een ontwerp bestemmingsplan. Dat komt ter inzage en op basis daarvan komt er dan uiteindelijk een definitief bestemmingsplan. Aldus is weer een goede stap gezet op weg naar een nieuw en beter Nieuw Crooswijk.