vrijdag 11 november 2005

Wethouder weldegelijk buiten zijn boekje!

Deze week is wethouder Pastors met een motie van wantrouwen weggestuurd. In de media doet hij nu voorkomen (en de media werken daar zelf heftig aan mee), alsof het hier om de vrijheid van meningsuiting gaat. Wat een onrecht toch dat de wethouder de mond is gesnoerd! Mijn persoonlijke opvatting is dat hij niet had mogen zeggen wat hij heeft gezegd. Om een betrouwbaar bestuur te hebben is het van belang dat naar buiten toe het college spreekt met één mond. Bovendien is de wethouder die portefeuillehouder is over een bepaald onderwerp primair de woordvoerder voor dat onderwerp. Pastors heeft in het verleden bij herhaling uitspraken gedaan die niet in lijn waren met het beleid van het college van BenW en die bovendien niet over zijn portefeuille gingen. Omdat je onmogelijk goed en betrouwbaar kunt besturen als er telkens iemand uit de school klapt is hij daar verschillende keren op aangesproken en zijn er uiteindelijk zelfs in maart expliciet afspraken met hem gemaakt dat hij dit nooit meer zou doen. Onlangs heeft hij het dus toch weer gedaan. Wanneer iemand dat dus keer op keer doet, kan er een moment komen waarop het niet langer tolereerbaar is. Als wethouder moet je loyaal zijn aan je college van BenW. Als je toch een partijgeluid wilt laten horen dat daarvan afwijkt dan moet je dat doen via je gemeenteraadsfractie. Jammer dat de pers zo weinig hoor en wederhoor toepaste in de afgelopen week. De vrijheid van meningsuiting was helemaal niet in het geding. Het ging om de disloyaliteit van een wethouder aan zijn collega's!