woensdag 28 mei 2008

Stand van zaken atletiekbaan

De atletiekbaan aan het Langepad bij atletiekvereniging PAC is ernstig aan vervanging toe. Het probleem is echter lange tijd geweest dat er onduidelijkheid was over waar het geld vandaan zou moeten komen om dit te financieren. Gisteren hebben we in het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente besloten om via de kadernota (dat is een vooruitloper op de begroting) een voorstel te doen aan de deelraad om extra geld vrij te maken om dit probleem zo snel mogelijk op te kunnen lossen. Eind deze maand vergadert de deelraad hierover en als zij met het voorstel instemmen, dan kan wat mij betreft de aanleg beginnen.