maandag 12 juli 2004

Ontwikkelingen Kralingse Zoom

Op 7 juli vond in de Esch een informatieavond plaats over het gebied rond de Kralingse Zoom. Er zijn grote plannen om het metrostation te ontwikkelen tot een knooppunt voor openbaar vervoer, kantoren en commerciƫle en recreatieve voorzieningen. De eerste stap is de bouw van een parkeergarage. Tijdens de avond werden de plannen gepresenteerd en konden vragen worden gesteld aan ambtenaren, aan dagelijks bestuurder Antoinette Laan en aan wethouder Marco Pastors. Enkele vragen die wat mij betreft duidelijk naar voren kwamen en waar bij de verdere plannen aandacht aan moet worden besteed waren: Hoe is straks de ontsluiting van het gebied en de bijbehorende verkeersdrukte? Wat zijn de gevolgen voor parkeren in de nabijgelegen wijk? Wat gebeurt er met het grondwaterpeil? Op 24 augustus is er nog een soortgelijke informatieavond.