vrijdag 4 december 2009

Begroting vastgesteld met veel bezuinigingen

Vorige week donderdag heeft de deelraad de begroting voor 2010 vastgesteld. Het is een begroting die gekenmerkt wordt door grote bezuinigingen. De oorzaak van die bezuinigingen is voornamelijk gelegen bij het College van BenW van Rotterdam. Door grote budgetoverschrijdingen en dure beleidskeuzes in de sociale sfeer, heeft het College (PvdA, CDA en Groen Links) een groot geldtekort. In plaats van zelf haar verantwoordelijkheid te nemen en het binnen de eigen begroting op te lossen, legt het College de rekening voor een belangrijk deel bij de deelgemeenten neer.
Kralingen-Crooswijk moet het komende jaar ruim een miljoen en de jaren daarna 1,4 miljoen bezuinigen.
Om invulling te geven aan de bezuiniging hebben wij eerst gekeken of er efficiency maatregelen mogelijk waren. Voorbeelden daarvan zijn het sluiten van het Dienstencentrum Rubroek en wijkgebouw de Tamboer. Deze panden stonden voor een groot deel leeg en het lijkt ons beter om de activiteiten zoveel mogelijk elders te laten plaatsvinden bijvoorbeeld in het nieuwe Arend en de Zeemeeuw of het nieuwe Huis te Crooswijck.
Daarnaast hebben we ook beleidskeuzes moeten maken. De belangrijkste daarvan zijn een zware bezuiniging op het opbouwwerk, het laten samengaan van de Groene Inval met het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie, het stoppen met de strandwachten bij de Kralingse Plas en het stopzetten van de subsidie voor accommodatie voor bewonersorganisaties (overigens blijven de armoedesteunpunten wel overeind). In één opzicht hebben we een belangrijke intensivering doorgevoerd. Voor opvoedingsondersteuning hebben we de komende jaren 2 ton structureel vrijgemaakt, omdat dat wat ons betreft een hele hoge prioriteit heeft.