vrijdag 20 augustus 2004

Rotterdam Sportjaar 2005

Volgend jaar is Rotterdam de "European Capital of Sport". Een jaar lang zal Rotterdam in de sportschijnwerpers van Europa staan. Dat betekent dat er grote evenementen van internationale allure worden georganiseerd. Daarnaast is het de bedoeling dat er ook extra aandacht zal zijn voor bestaande sportactiviteiten in buurten en wijken. Vanuit Kralingen-Croowijk willen we graag ons steentje bijdragen om ook in onze deelgemeente er een bijzonder sportief jaar van te maken. Er is daarom extra geld beschikbaar voor sportverenigingen en voor het organiseren van sportactiviteiten. In het najaar zullen we een bijeenkomst organiseren voor al onze sportverenigingen. Doel van die bijeenkomst is om informatie te verschaffen over het sportjaar en de samenwerking tussen deelgemeente en sportverenigingen, maar ook tussen sportverenigingen onderling verder te verbeteren. Geïnteresseerde verenigingen kunnen hierover contact opnemen met de deelgemeente. In Kralingen-Crooswijk moet 2005 een fantastisch sportjaar worden!