donderdag 30 maart 2006

Nieuwe coalitie in de deelgemeente

Gisteren zijn VVD en PvdA in Kralingen-Crooswijk het eens geworden over een nieuwe coalitie voor de komende vier jaar. De deelgemeente zal bestuurd worden door drie dagelijks bestuurders: twee van de PvdA en ikzelf namens de VVD. Mijn portefeuille bevat: welzijn, sport en recreatie, kunst en cultuur, publiekszaken en financiën. Na de verkiezingen zijn de politieke krachtsverhouden wel behoorlijk gewijzigd in de deelgemeente. Toch hebben we in het nieuwe bestuursakkoord nog voldoende punten weten te krijgen, waardoor het aantrekkelijk is voor ons om weer mee te besturen. De herstructurering van Nieuw Crooswijk gaat door, we zetten in op de bouw van parkeergarages, parkeerbeleid moet maatwerk zijn en de zelfredzaamheid van bewoners moet worden bevorderd. En verder vinden we dat de Abram van Rijckevorselweg toch echt ondertunneld moet worden. Op 20 april wordt het nieuwe bestuur officieel geïnstalleerd.