donderdag 21 april 2005

Bewonersoverleg voormalige dames Keileweg

Gisteravond ben ik aanwezig geweest bij een bewonersavond over de plaatsing van een groep ex-prostituees van de Keileweg in een inrichting voor intensief begeleid wonen (IBW) aan de W. Sch├╝rmannstraat in Rubroek. Bij de omwonenden leven er veel vragen over wat dit gaat betekenen. We hebben onder meer uitgelegd dat het gaat om dames die eerst een uitgebreid traject in een kliniek hebben doorlopen, voordat ze in de IBW geplaatst worden. In de IBW is er 24 uur per dag begeleiding voor de dames. Met hen worden strenge afpraken gemaakt. Mocht het toch fout gaan dan worden ze teruggeplaatst in de kliniek. Er wordt een bewonerscommissie opgericht die namens de bewoners mee zal praten over de randvoorwaarden en de leefbaarheid in de wijk. Achtergrond van dit alles is dat het college van BenW heeft besloten dat de Keileweg aan het eind van dit jaar dicht moet en dat de dames die daar nu verblijven begeleiding en een humaner bestaan moeten krijgen. Alle deelgemeenten dienen hun steentje bij te dragen bij de oplossing van dit probleem en zo dus ook wij. Meer informatie over dit onderwerp staat ook op de website van de deelgemeente.