donderdag 7 juli 2005

VVD luistert naar ouderen

Afgelopen maandag belegde de VVD-fractie van de deelgemeenteraad een bijeenkomst voor ouderen in het Termaathuis. De avond was bedoeld om uitleg te geven over de deelgemeente en om te horen wat voor mensen op leeftijd van belang is. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren de Wijkbus en Vervoer op Maat, opvang nadat men in het ziekenhuis heeft gelegen en de verhouding tussen vraag en aanbod naar ouderenvoorzieningen in onze deelgemeente. Ook werd nog gesproken over de veiligheid op straat en de parkeerproblematiek in Kralingen. Al met al een nuttige avond die veel aanknopingspunten bood voor ons toekomstig beleid.