vrijdag 11 maart 2005

Nieuwbouw Tropicana???

In diverse media stond de afgelopen week dat het college van B&W van Rotterdam heeft besloten dat het zwemparadijs Tropicana mag gaan uitbreiden. Vervolgens zegt wethouder Van Sluis vanochtend in het blad Metro dat hij samen met wethouder Pastors een gesprek met mij heeft gehad, voordat zij hadden besloten dat Tropicana zou mogen uitbreiden.
Dit is onjuist. Ik heb Van Sluis hier niet over gesproken. Met Marco Pastors heb ik wel op reguliere basis overleg over de ruimtelijke ordening in onze deelgemeente. Daar is ook Tropicana verschillende keren aan bod geweest, maar dat is altijd geweest op basis van idee├źn en plannen die er waren, maar niets definitiefs. Mij is niet het besluit medegedeeld dat Tropicana mag gaan uitbreiden en bovendien zou een dergelijke kennisgeving schriftelijk moeten plaats vinden. Voorts moeten ook nog de nodige planologische procedures worden doorlopen (mogelijk wijziging bestemmingsplan en afgeven bouwvergunning) voordat de beoogde uitbreiding zou kunnen plaatsvinden. Deze procedures hebben nog niet plaatsgevonden. Een standpunt over de uitbreiding heb ik nog niet. Ik moet dan eerst het definitieve plan gezien hebben.