vrijdag 4 maart 2005

Hoe moet het met het parkeren?

Onlangs heeft de VVD Kralingen-Crooswijk een enquête gehouden onder haar leden over de parkeerproblematiek in onze deelgemeente. Uit de antwoorden van de 47 respondenten kwam het volgende:
• 65% van de respondenten vindt parkeren geen probleem bij hem/ haar in de straat.
• 76% van de respondenten is tegen betaald parkeren bij hem/ haar in de straat.
• 38% van de respondenten is voor een parkeergarage bij hem/ haar in de buurt.
• 18% van de respondenten zou als er een parkeergarage bij hem/ haar in de buurt zou komen, geïnteresseerd zijn om tegen betaling een vaste plek daarin te huren.

Nadere analyse van de uitkomsten leert dat de problemen zich vooral voordoen in Rubroek en
in de buurt van de universiteit. Dat de situatie daar problematisch is blijkt duidelijk. Echter over de oplossingsrichting zijn de meningen verdeeld. Er zijn in het gebied rondom de universiteit ongeveer evenveel voorstanders als tegenstanders van betaald parkeren. De belangrijkste conclusie kan zijn dat maatwerk geboden is. Er zijn een paar plekken waar betaald parkeren overwogen kan worden. Op deze plaatsen is een parkeergarage veelal eveneens gewenst. In het grootste gedeelte van de deelgemeente is parkeren geen probleem en is betaald parkeren ongewenst. De resultaten van deze enquête kunnen dienen als ondersteuning bij de standpuntbepaling van de wethouder op de Coolsingel, het dagelijks bestuurder en onze raads- en deelraadsleden. Indien u geïnteresseerd bent in de verdere resultaten van de enquête, dan kunt u deze opvragen bij de secretaris van de VVD: r.bergenhenegouwen@vvdrotterdam.nl