woensdag 18 juli 2007

Opzoomeraars in de bloemetjes gezet

Gisteravond was ik aanwezig bij een feestje voor de "Opzomeraars" in onze deelgemeente. Opzoomeren is een activiteit waarbij bewoners het initiatief nemen om gezamenlijk afspraken te maken over hun straat of woonomgeving. Daarbij gestimuleerd door een kleine subsidie, organiseren ze een schoonmaakdag, een kerstboomfeest, een groenonderhoudsdag, of wat dan ook in hun eigen straat. Een groot aantal vrijwilligers die de afgelopen jaren initiatiefnemer zijn geweest, kregen gisteren een feestje aangeboden. Ter gelegenheid daarvan werd tevens een klein boekje uitgebracht. In onze deelgemeente zijn er ruim 300 straten en in iets meer dan 120 daarvan, vinden jaarlijks Opzoomeractiviteiten plaats.