vrijdag 9 november 2007

Begroting deelgemeente vastgesteld

Gisternacht rond de klok van enen is de begroting voor 2008 door de deelraad vastgesteld. De begroting is vooral een voortzetting van het huidige beleid, waarbij veel aandacht uitgaat naar het maken van een inhaalslag in de buitenruimte. Dat betekent meer aandacht voor goede en schone straten en plantsoenen. Op initiatief van de VVD is verder 70.000 Euro gereserveerd voor historische lantarenpalen in gebieden met een historisch karakter in onze deelgemeente. Verder is ook afgesproken dat we haast gaan maken met jongerenparticipatie en woonzorgzones. Voor de Lusthofstraat is het de bedoeling om een blauwe zone in te voeren voor het parkeren.