vrijdag 12 oktober 2007

Ayaan moet beveiligd worden!

Met verbazing heb ik de afgelopen weken kennis genomen van de bekrompenheid waarmee de minister en een meerderheid van de Tweede Kamer (inclusief de VVD) zijn omgegaan met het vraagstuk over de beveiliging van Ayaan Hirsi Ali. De Nederlandse overheid moet in mijn optiek ten allen tijde er voor zorgen dat de vrijheid van meningsuiting van haar eigen burgers beschermd wordt. De huidige handelswijze van de Nederlandse regering is om een aantal redenen erg vreemd:
1. Het signaal wordt afgegeven dat het loont om mensen met een andere mening te bedreigen, want hun bewegingsvrijheid kan daarmee worden ingeperkt, aangezien ze niet meer (of slechts nog voor eigen risico) kunnen reizen.
2. Het is de kerntaak van de overheid om veiligheid voor haar burgers te garanderen en de overheid kan in mijn optiek onmogelijk stellen, dat wanneer dat te duur wordt, dat iemand dan die kosten zelf maar moet betalen. Bovendien wordt hier impliciet in mijn optiek ook mee gezegd dat het de eigen schuld is van Ayaan dat ze bedreigd wordt. Ik bestrijd dat ten zeerste. Wat iemand ook zegt en hoe oneens je het er ook mee kunt zijn, nooit, nooit en nooit kan dat bedreiging rechtvaardigen.
3. De Nederlandse overheid biedt asiel aan voor mensen die in hun eigen land bedreigd worden vanwege hun opvattingen. Voor deze mensen worden door de Nederlandse overheid hoge kosten gemaakt om ze buiten hun eigen land te laten wonen, terwijl ze geen Nederlands staatsburger zijn. Naar mijn opvatting is dat terecht, maar het is wel heel erg krom om dan tegen een eigen staatsburger te zeggen dat haar vrijheden ingeperkt zullen gaan worden omdat de Nederlandse overheid de kosten van haar beveiliging niet wil betalen.

Ik vind dit echt belachelijk en ik vind dat de Nederlandse overheid en de Nederlandse samenleving veel scherper onze vrijheden zouden moeten bewaken en garanderen, want deze vrijheden zijn geen vanzelfsprekendheid!