donderdag 13 juli 2006

Tijd voor werkbezoeken!

Het is zomer en een beetje komkommertijd zoals dat in het politieke jargon heet. Het vergadercircuit ligt een beetje stil en dus is er veel tijd om op werkbezoek te gaan. Juist omdat de welzijnsportefeuille nieuw voor mij is, valt er veel te leren in de praktijk van alle dag. De afgelopen week ben ik op bezoek geweest bij de speeltuin aan de Oudedijk en de speeltuinvereniging Kralingen (foto). Verder ben ik een ochtend te gast geweest bij het maatschappelijk werk en ik ben langs geweest bij stichting Vak en Werk Rijnmond die via allerlei reïntegratietrajecten mensen weer aan een baan proberen te helpen. Vanochtend heb ik een bezoekje gebracht aan onze vraagwijzerloketten voor ouderen en ben ik meegeweest op huisbezoek met een ouderenwerker. Het was grappig om daarbij meteen te zien hoe bureaucratisch de huidige wetgeving nog werkt en welke mogelijkheden er straks komen met de nieuwe Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. De bejaarde invalide man die we vanochtend bezochten beschikte over een gesubsidieerde alarminstallatie in zijn huis die hij overbodig vond. Tegelijkertijd wilde hij wel heel graag een laminaatvloer en andere banden onder zijn rolstoel om zich beter te kunnen voortbewegen, maar dat bleek dan weer heel moeilijk. Volgend jaar wordt dat waarschijnlijk dus anders want dan krijgt iedereen een eigen budget en mag de hulpbehoevende zelf bepalen waar het aan wordt uitgegeven. In dit geval kan de alarminstallatie dus weg en kunnen er nieuwe rolstoelbanden worden aangeschaft, waar de meneer veel beter mee is geholpen.