zaterdag 31 juli 2010

Het mes in Vogelaarwijken?

In het AD van gisteren staat een artikel waarin wethouder Schrijer van Rotterdam en corporatiedirecteur Schakenbos hun vrees uitspreken over het verdwijnen van de Vogelaargelden als gevolg van de bezuinigingen. Beiden betogen dat deze gelden toch bijzonder nuttig zijn. Persoonlijk moet ik zeggen dat ik de nodige vraagtekens heb bij nut en noodzaak van deze gelden en dan met name bij de wijze hoe ze de afgelopen jaren zijn ingezet. Een groot deel van het geld is ingezet voor kleine korte termijn projectjes: het beschilderen van electriciteitshuisjes, een cultuurevenement hier, een wijkfeestje daar. De gedacht achter de aanpak is echter dat wijken voor de lange termijn uit het slop zouden moeten worden gehaald. Met een feestje hier of wat meer kleur daar, red je dat niet. Zo de Vogelaarwijken al structureel verbeterd kunnen worden, vergt het een ingrijpendere en grondigere aanpak. Beter ware het geweest om voor de inzet van de gelden als criterium mee te geven, dat op voorhand inzichtelijk zou moeten worden gemaakt in welk opzicht de wijk na 5 jaar en na 10 jaar verbeterd zou zijn als gevolg van het nu te starten project. Ten eerste voorkomt dat dat wethouders alleen maar gaan focussen op quick wins binnen hun eigen bestuursperiode en ten tweede dwingt dat om na te denken over een heel ander soort investeringen in de wijk dan allerlei "leuke dingen voor de mensen" waar je na een jaar of soms zelfs na een weekend al niets meer van merkt. Een kritische blik op het Vogelaarprogramma is helemaal zo gek nog niet.