maandag 21 juni 2010

Bezuinigen? Let op de frictiekosten!

Momenteel worden overal de kadernota's bij gemeenten opgesteld en behandeld. Samengevat komt het neer op bezuinigen, bezuinigen en bezuinigen. Bij al die bezuinigingen die worden ingeboekt is het wel van belang om goed oog te hebben voor de frictiekosten. Als het ambtelijk apparaat 20% moet slinken, zal er rekening mee moeten worden gehouden dat ambtenaren niet zomaar ontslagen kunnen worden. Afslanken zal dus via natuurlijk verloop moeten en vergt tijd. Als onvoldoende rekening wordt gehouden met die tijd, dan worden er bezuinigingen ingeboekt die niet realiseerbaar zijn. Hetzelfde geldt in de subsidiesfeer. Structurele subsidies dienen veelal minsten 6 maanden vooraf te worden opgezegd. Als het dus niet voor 1 juli gebeurt, kan niet de volle bezuiniging voor 2011 worden ingeboekt. Nog een andere kwestie doet zich voor met het bezuinigen op accommodaties. Hier gelden vaak huurcontracten met opzegtermijnen van bijvoorbeeld 12 maanden. Wederom kan de bezuiniging dus pas met vertraging worden gerealiseerd. Kortom, let op de frictiekosten die ontstaan als je snel wilt korten op je begroting!