zondag 13 juni 2010

Wat presteren corporaties?

De afgelopen tijd lagen de woningcorporaties nog al eens onder vuur. De oorzaken waren vaak excessen die incidenteel plaatsvonden (cruisschip, zelfverrijking), maar die de beeldvorming over de hele breedte weinig goed deed. Een interessante vraag is natuurlijk, wat hebben al die andere corporaties die niet negatief in het nieuws waren eigenlijk gepresteerd? Doen zij het goed? Zijn hun klanten tevreden?
Vorige week presenteerde KWH haar jaarlijkse prestatie-index. In deze index worden meer dan 200 corporaties met elkaar vergeleken op het gebied van hoe ze verhuren, participatie regelen, bijdragen aan de maatschappij, zich opstellen als werkgever en hoe ze besturen. Interessant om te lezen en aanmerkelijk genuanceerder dan af en toe een kop in een landelijk dagblad!